Na kole

Okolí Šatova je ideálním místem pro cykloturistiku. Poznejte cyklotrasy, které vás provedou krásami místní přírody.

Cyklisté vítáni

Systém „Cyklisté vítáni“ i na turistických zařízeních Znovínu Certifikace turistických služeb aneb Kde se o cyklistu a jeho kolo umí postarat.

Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Všechny turistické služby a cíle označené logem Cyklisté vítáni vám nabídnou poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol; lékárničku.

Ochutnávkový stánek na viniční trati Staré vinice, Havraníky

Pokud se od Louckého kláštera ve Znojmě vypravíte po hojně využívané cyklostezce směrem k vinici Šobes, přibližně v polovině cesty zahlédnete starou vinařskou obec Havraníky. Místo je vyhlášené dlouhými vinnými sklepy v délce několika set metrů a dokonce kilometrů, ale nás bude více zajímat ochutnávkový stánek, který vznikl přímo u cyklostezky uprostředmladých vinic. Můžete obdivovat nádherný výhled do kraje a přitom se osvěžit několika vzorky zajímavých vín z naší produkce.

V těsném sousedství se nacházejí další pozoruhodná místa. Jedním z nich je poutní kaple, kde se roku 1680 stal zázrak. Víc než polovinu obyvatel Popic tehdy zachvátila morová epidemie. K božím mukám se vypravilo orodující procesí – a morová rána ustala tak náhle, jako začala. Místo je od té doby považováno za posvátné a Popičtí zde v letech 1815–1816 postavili na památku kapli Panny Marie Bolestné.

Kaple se nachází uprostřed Havranického vřesoviště, které je součástí Národního parku Podyjí. Na suchém a teplém místě, které patří k evropským unikátům a zároveň k největším vřesovištím na jižní Moravě, rostou kostřavy, vřes obecný, kručinky, koniklece, divizny i janovce, suchomilnou faunu zastupují kudlanky nábožné, dudci a ještěrky.

Otevírací doba:

28.3.-31.5.2015 / So, Ne, svátky: 9.00-18.00 hod.

1.6.-30.9.2015 / denně: 9.00-18.00 hod.

Tel.: 728 482 966

Vinici je možno navštívit celoročně. Staré vinice se nachází na mezinárodní cyklotrase Greenways.

Po vyhlídkách Podyjí

Znojmo – Kraví hora – Sealsfieldův kámen – Devět mlýnů – vinice Šobes Podmolí – Králův stolec – Hradiště – Znojmo

 • Výchozí místo: Znojmo, rozcestník pod Znojemskou přehradou
 • Určeno: pro trekingová a horská kola
 • Délka trasy: 31,5 km (zajížďka na Sealsfieldův kámen + 4 km)
 • Obtížnost trasy: těžší, lesní a polní cesty, méně asfaltových úseků

Celou trasu absolvujeme po modré cykloturistické trase č. 5000. Od rozcestníku pod Znojemskou přehradou stoupáme přes Kraví horu, Konice a Popice (možnost odbočit po zelené cykloturistické značce na Sealsfieldův kámen – cykloturistická trasa č. 5001). Obě trasy se setkávají nad obcí Havraníky, odkud pokračuje cesta okolo rozcestníku Pod Šobesem, po visutém mostě přes řeku Dyji na vinici Šobes. Po prudkém stoupání je na hřebeni vyhlídka na meandrující Dyji. Dále pokračujeme přes rozcestník Příčky, před obcí Podmolí odbočíme doprava a po polních a lesních cestách dojedeme k Andělskému mlýnu a na Králův stolec. Lesními, později polními cestami až na Hradiště, odtud serpentinami po silnici směrem na Znojmo ke Gránickému potoku a po jeho toku k výchozímu místu pod Znojemskou přehradou.

Do kopce z kopce Rakouskem a Českem

Znojmo – Hnanice – Niederfladnitz – Hardegg – Čížov – Lukov – Hradiště – Znojmo

 • Výchozí místo: Znojmo
 • Určeno: pro trekingová a horská kola
 • Délka trasy: 58 km (zajížďka na Hardeggskou vyhlídku + 1 km, zajížďka na Nový Hrádek + 4 km)
 • Obtížnost trasy: těžší, kopcovitá, převážně asfaltový povrch, menší část lesní a polní cesty

Ze Znojma jedeme po silnici přes Sedlešovice až za Nový Šaldorf, kde na rozcestí odbočíme na Konice a dále do Popic. Po polní cestě pokračujeme po modré cyklistické značce (trasa č. 5000) okolo Popické kaple na asfaltovou cestu, kde opouštíme značku a odbočíme vlevo do Hnanic. Za hraničním přechodem odbočíme po polní cestě doprava na Heiliger Stein, sjedeme na silnici a pokračujeme vpravo na Niederfladnitz, Merkersdorf (hrad Kaja), Hardegg a přes hraniční přechod do ČR. Cestou do Čížova – cykloturistická trasa č. 5003 – můžeme navštívit Hardeggskou vyhlídku – odbočka vlevo. Z Čížova pokračujeme po červené cykloturistické značce (cyklotrasa č. 48 Greenway Praha–Wien) okolo Čížovského rybníka – Dehťáku (koupání) přes Lukov – odbočka na Nový Hrádek (zelená cykloturistická trasa č. 5002) k rozcestníku U Milíře (zde opouštíme červenou cykloturistickou značku) a po lesní silnici dojedeme do Podmolí, odkud pokračujeme po silnici přes Mašovice a Hradiště až do Znojma.

Za tajemstvím vína

Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo

 • Výchozí místo: Znojmo
 • Určeno: pro trekingová a horská kola
 • Délka trasy: 53 km
 • Obtížnost trasy: lehká, převážně asfaltové cesty, část polní a lesní cesty

Ze Znojma po silnici do Oblekovic (směr Vídeň), kde odbočíme vlevo na Jaroslavice, jedeme přes Načeratice, Derflice a Strachotice do Slupi. Za Slupí odbočíme vlevo na Oleksovičky, před mostem přes náhon se dáme vpravo a po cestě přejedeme další most a pokračujeme přímo, okolo domů pak zatáčkou vpravo. Po několika stech metrech nás cesta přivede na břeh Jaroslavického rybníka, který objedeme až do Jaroslavic. Po silnici směrem na Znojmo za sklepním hospodářstvím Znovínu Znojmo odbočíme po cykloturistické trase č. 5007 vlevo a okolo Kočičího, Ovčího a Vinného vrchu dojedeme do Dyjákoviček a Chvalovic. Zde odbočíme vlevo a vzápětí vpravo na silnici směrem do Šatova. Pod kostelem odbočíme po silnici vpravo na Havraníky, v Novém Šaldorfě u kaple zahneme vlevo a za Sedlešovicemi po přejezdu mostu přes Dyji opět vlevo a okolo Louckého kláštera dojedeme do Znojma.

Zdroj: www.znojemsko.info

Úžasný výhled na meandry  - Sealsfieldův kámen

Šatov – Hnanice – Havranáky – Popice – Kraví hora – Znojmo

Cyklotrasa vede od Moravského sklípku k pěchotnímu bunkru v Šatově po 100 metrech odbočíme na tkz. „Signálku“ a dojedeme k cyklostezce Greenways Praha-Wien č. 48. Z té u první kapličky odbočuje vpravo na cyklotrasu 5000, míjí zleva kopec Staré vinice, chráněný pro unikátní faunu i flóru, a u rozcestníku odbočuje kolem Henykovy chaty na
Havranická vřesoviště – jedinečný útvar původní přírody. V obci Havraníky můžete ochutnat ve stánku Znovínu Znojmo vzorky jeho vín (více viz víno na Znojemsku).

Nad Havraníky odbočuje stezka doleva na cyklotrasu 5001, která vede na vyhlídku rodáka z Popic, Charlese Sealsfielda(později amerického spisovatele). Skalní ostroh nabízí výhled do hlubokého kaňonu řeky Dyje. V Popicích se obě trasy spojí a přes Konice vedou na Kraví horu, která je protilehlým kopcem proti historickému panoramatu Znojma. Následuje příkrý sjezd k Dyji, kde za mostem nabízí svou pohostinnost cyklistická hospůdka Pod Obří hlavou (pod hrází údolní přehrady). Trasa končí na cyklostezce u městskách hradeb na náměstí Komenského.

…trochu do kopce  

Šatov – Šobes – Králův Stolec – Znojmo

Cyklotrasa vede od Moravského sklípku k pěchotnímu bunkru v Šatově po 100 metrech odbočíme na tkz. „Signálku“ a dojedeme k
cyklostezceGreenways Praha-Wien (48) a po kilometru sestupuje do kaňonu Dyje v Národním Parku Podyjí. Přes visutou lávku překračuje řeku a stoupá k odpočivadlu pod proslulým vinohradem Šobes (je na seznamu UNESCO), kde lze ochutnat vzorky skvělých vín ve stánku Znovínu Znojmo (viz víno na Znojemsku).

Následuje dvojité příkré stoupání s vyhlídkou do údolí Devět mlýnů. Na rozcestí U Milíře odbočuje trasa vpravo na cyklotrasu 5000, která míří do obce Podmolí s velmi oblíbenou sezonní cyklistickou Hospůdkou U Rybníka. Pak se cyklotrasa vrací vpravo do NP Podyjí a vede kolem vřesovišť bývalé vojenské střelnice Mašovice až ke stavení bývaléhoAndělského mlýna. Následně se proplétá lesy k oblíbené vyhlídce Králův stolec, odkud je za nízkého stavu vody vidět bývalý mlýn, a později spádovou elektrárnu Trauznice (dnes zatopenou vodami Znojemské přehrady).

Pak pokračuje trasa do městské části Hradiště, nejstaršího známého osídlení v českých zemích, zajímavého církevními památkami a vyhlídkou na historické Znojmo. Po cyklostezkách vedených Znojmem končí cyklotrasa u městských hradeb na náměstí Komenského.

… a ještě do kopce

Šatov – Šobes – Nový Hrádek

Tato trasa vede po cyklotrase Greenways 48/500 až po rozcestí Příčky, kde se stáčí vlevo k Novému Hrádku. Je výškově náročnější a výjezdy resp. sjezdy na Šobesu a u Žlebského potoka vyžadují cyklistickou zručnost a opatrnost. Žlebský potok je místem s výskytem mloka skvrnitého, který tady dorůstá enormních velikostí. Na Novém Hrádku je vyhlídka do největšího meandru Dyjského kaňonu (viz stránka o Podyjí). Tip pro zdatné bajkaře: protáhněte si vyjížďku až na Hardegg.

…a pro další zajímavosti z okolí Znojma klikněte také sem:  http://www.znojemskabeseda.cz/objevte-znojmo/

Honzi, stáhni pod tuto klategorii tyto videa:

https://www.youtube.com/watch?v=7lBokHdMjnE: Na kole po Jihomoravském kraji - Znojemsko

https://www.youtube.com/watch?v=xhM_V8K8j3k: Na kole po Jihomoravském kraji – Vranovsko

Ty modré nápisy by mohly být opět v roletkové podobě!