NP Podyjí

Vinice Šobes v NP Podyjí

V hlubokém údolí Dyje, v samém srdci Národního parku Podyjí leží na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky jedna z nejstarších a patrně nejlepších vinic evropských vinařských poloh – Šobes. Za své vynikající vlastnosti vděčí šobeské víno právě ideální poloze vinice, ležící v nižší nadmořské výšce na prosluněném jižním svahu, chráněném ze severozápadu i severovýchodu proti větrům.

Zvláštní význam má i řeka Dyje, která vinici obtéká, teplé dny a chladnější noci, mlhy a nakonec i kamenitá, kyselá hlína na rulovém podkladě, která přes den nasává sluneční teplo a v noci je zase intenzivně vyzařuje. Zdejší mikroklima se podobá podmínkám například na Rýně či v údolí francouzské Rhôny. Přestože první vinice v tomto požehnaném vinařském kraji údajně založili už římští legionáři, viniční trať Šobes, ověnčená superlativy, je dodnes onou pověstnou třešničkou na dortu. Zkrátka navštívit Znojemsko a nevidět Šobes by byla chyba – a zvlášť v letních měsících, kdy přímo na vinici otvíráme firemní stánek a vy máte jedinečnou šanci ochutnat některá šobeská vína v půvabném autentickém prostředí, někdejší klenoty hodovních tabulí moravských knížat i českých králů.

Neváhejte – mezi milovníky vína jsou zdejší ryzlinky či Rulandské šedé oblíbené natolik, že jsou vyprodány téměř ještě před sklizní.

Otevírací doba:

28.3.-31.5.2015 / So, Ne, svátky: 9.00-18.00 hod.

1.6.-30.9.2015 / denně: 9.00-18.00 hod.

Tel.: 721 942 271

Vinici je možno navštívit celoročně. Šobes se nachází na mezinárodní cyklotrase Greenways.

Hrady a zámky na Dyji v blízkosti Znojma

V Podyjí se nachází řada pozoruhodných hradů a zámků: Bítov, zříceniny Cornštejna, Frejštejna a Nového Hrádku s jedinečnou vyhlídkou na meandrující řeku, pohádkově krásný zámek Vranov nad Dyjí nad stejnojmenným městečkem, na rakouské straně pak hrady Hardegg a Kaja. Všechny jsou přístupné veřejnosti.

Zámek Vranov nad Dyjí – pohádkový zámek asi 20 km od Znojma

Předchůdcem vranovského zámku byl hrad, založený na strmém ostrohu nad řekou Dyjí nejpozději v 11. století coby součást podyjské obranné soustavy. Na stejném místě pak nechal koncem 17. století rod Althannů vybudovat nádherné barokní sídlo, jehož nejcennější části projektoval vynikající rakouský architekt J. B. Fischer z Erlachu.

Dominantou zámeckého areálu je vedle kaple Nejsvětější Trojice zejména umělecky mimořádně hodnotný Sál předků, jehož kopuli zdobí freska J. M. Rottmayra. Prohlídková trasa bohatě zařízenými zámeckými interiéry dokumentuje kulturu šlechtického bydlení konce 18. a celého 19. století. Sály doplňuje soudobá kamenina z místní keramické manufaktury, která svou výrobou napodobovala známou anglickou značku Wedgewood. Vranov si oblíbili čeští filmaři; natáčela se tu například pohádka Nesmrtelná teta a romantický film Andělská tvář nebo film Triple X s americkým hercem Vin Dieslem. V posledních letech je také velmi oblíbená prohlídka zámku spojená s plavbou výletní lodí po nedaleké Vranovské přehradě, někdy také nazývané „Moravským Jadranem“ s ochutnávkou vín.

Více informací na http://www.vranovagency.cz/.

Bítov – unikátní sbírka vycpaných psů asi 25 km od Znojma

Na skalním ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Želetavkou stojí jeden z nejstarších hradů naší země, který od 11. století chránil jižní hranici českého státu. Bítov, který se dnes zrcadlí ve vodách Vranovské přehrady, byl několikrát přestavován, naposled během 19. století rodem hrabat z Daunů. Tehdy vzniklo romantické novogotické sídlo s půvabnými interiéry, vyzdobenými jedinečnou kolekcí iluzivních maleb.

Bizarní kouzlo Bítova dotváří početné sbírky vycpaných zvířat – upomínka na sběratelskou činnost posledního majitele, barona Jiřího Haase a jeho slavnou zoologickou zahradu, jednu z největších soukromých ZOO na kontinentě. Nejvyhledávanější je kolekce padesáti vycpaných psů nejrůznějších ras, největší toho druhu na světě vůbec, zapsaná v Guinessově knize rekordů. Rodiny s dětmi ocení vedle zoologické zahrady s množstvím drobných savců a dravých ptáků rovněž expozici hradních, lesních a vodních strašidel ve sklepení hradního pivovaru. Turistickou nabídku doplňuje i nevšední možnost dopravit se na hrad vodní cestou, a to pomocí jedné ze dvou výletních lodí, které brázdí hladinu Vranovské přehrady a nabízí úchvatné zážitky a pohledy.
Další ze zajímavých vyhlídek nabízí rozhledna Rumburak, kterou nechali v letech 2008 – 2009 postavit společně s rekreačním areálem manželé Pyskovi. Z výšky 504 metrů nad mořem uvidíte část Vranovské přehrady, rakouskou stranu hranice, vesničku Bítov, zříceninu hradu Cornštejn a za dobré viditelnosti několikrát v roce můžete spatřit předhůří rakouských Alp.

Více informací na http://www.lodnidopravavranov.cz/.

Národní park Podyjí – jediný národní park na Moravě

Nejmladší a nejmenší tuzemský národní park, vyhlášený roku 1992, se na 62 km2 táhne podél řeky Dyje od Znojma až poVranov nad Dyjí, kde na národní park navazuje rekreační oblast Vranovská přehrada. Podyjí je tvořeno převážně hlubokým údolím meandrující řeky Dyje. Na strmých svazích rostou hluboké lesy s teplomilnou faunou a florou.

Vyprahlé stepi se střídají s hlubokými a stinnými stržemi, louky přecházejí v doubravy a bory, pralesní bučiny jsou protikladem odlesněných vřesovišť, obnažená skaliska se zrcadlí v táhlých tůních a divokost peřejí řeky tlumí učesané vinice a sady. Rozmanitost přírodního prostředí a mimořádné bohatství rostlinných a živočišných druhů je na tak malém území jinde nevídané.

Národní park je protkán sítí úchvatných cyklostezek a tras pro pěší túry.

Návštěvnické a informační středisko

Správy NP Podyjí, Čížov
Tel.: 515 291 630, 606 710 300
http://www.nppodyji.cz/

Hnanice – tajemná obec u Národního parku Podyjí

Lákají vás legendy a tajemný svět zázraků? Pak při svém putování nesmíte zapomenout na Hnanice, vinařskou obec jižně od Znojma. Ke zdejší kapli sv. Wolfganga přicházeli od 13. století poutníci z celé Evropy, aby se omyli v zázračných uzdravujících vodách chrámové studánky. V blízkém lese navíc žil poustevník Daníž, proslavený léčitelskými schopnostmi. Protože zdejší poutě bývaly opravdu velkolepé, kaple záhy přestala stačit počtu zájemců. Dnešní kostel se studniční kaplí je z části gotický a zčásti barokní – a místo zázračné vody můžete ochutnat třeba vynikající známkovébílé víno Dan Ermite, které na etiketě nese právě motiv zázračné studánky.

Doporučení pro cyklisty: vedle Louckého kláštera a Moravského sklípku v Šatově jsou Hnanice dalším nástupním místem na cyklotrasy do Národního parku Podyjí i dalších vinařských aktivit Znovínu nebo třeba rakouských cyklotras.