Znojmo

Loucký klášter ve Znojmě

Oázy nebeského klidu, místa svádějící k zastavení a zamyšlení – to jsou starodávné kláštery, někdejší společenská a hospodářská centra každého kraje. Přitahují nás, aniž bychom věděli, čím jsou zvláštní. Mnohde navíc stejně jako kdysi vítají poutníky s náručí dokořán. Vřelého přijetí se vám dostane i v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma, který byl po staletí jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů ve střední Evropě.

Více informací zde: http://www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme

Honzi, stáhni video z: http://www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme

Křížový sklep Přímětice

Přímětický vinný sklep si na své konto může připsat několik nej: patří k největším křížovým sklepům na světě, zrají v něm ta nejlepší znojemská vína a unikátní je i zdejší akustika, na jejíž adresu nešetřil chválou dokonce slavný dirigent Rafael Kubelík. Raritou je zejména takzvaný jezuitský telefon – když potichu promluvíte do zdi, Váš hlas se po klenbě donese na opačnou stranu chodby.

Více informací zde: http://www.znovin.cz/krizovy-sklep-primetice

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám nejen v České Republice, ale i v rámci střední Evropy. Jedná se o systém podzemních chodeb a sklepů, který je dlouhý téměř 27 km a má až 4 patra. Počátek budování chodeb spadá do přelomu 14. a 15. století. Na stavbě při které se vytežilo 50 až 55 tisíc krychlových metrů tvrdé skály, se podíleli nádeníci, dělníci a městská čeleď, jeden z nálezů dosvědčuje také podíl jihlavských havířů.

Více informací zde: http://www.znojemskabeseda.cz/podzemi/provozni-a-organizacni-rad/

Město Znojmo

Tak jako je starověký svět znám svými sedmi divy, může se i město Znojmo pochlubit nesčetnými poklady. Při jejich objevování ale musíte počítat s tím, že Vám prsty na rukou stačit nebudou.Znojmo má totiž divů hned 77. Než se za nimi do Znojma vypravíte, přijměte malou ochutnávku.

Královské město Znojmo na mohutné skále nad řekou Dyjí bývá právem označováno za perlu jižní Moravy. Bohatá historie dýchá z každého jeho koutu – ostatně je to jedno z nejstarších měst České republiky, proslavené výrobou nakládaných okurek a pěstováním vinné révy a ovoce. Prosperující sídlo bylo cenným trumfem v rukou českých králů a moravských markrabat. Jeho důležitost od počátku 11. století podtrhovala blízká rakouská hranice i poloha na staré zemské stezce z Prahy do Vídně.

Historické centrum, obklopené fragmenty středověkých hradeb, je plné křivolakých uliček, romantických vyhlídek a stylových zákoutí.

Více informací zde: http://www.znovin.cz/mesto-znojmo